Eristysvian etsintälaitteet

13-08-2014_0916_929.jpg
iso685-D-P.jpg
Tuotenro: ISOSCANX
Valmistaja: Bender

Kelluvan IT-verkon kunnon ylläpito on kaksivaiheinen toimenpide:
- ensin verkon eristystasoa valvotaan eristystason valvontareleellä
- kun eristystaso laskee liian alas, vikaa täytyy lähteä korjaamaan


Kelluvassa IT-verkossa ensimmäinen eristysvika ei aiheuta vikavirtoja tms., vaan ainoastaan maadoittaa verkon vikapaikasta. Siksi ensimmäinen vika ei aiheuta mitään fysikaalisia muutoksia, joita näkisi suoraan esim. virtamittarilla. Tämän takia vian paikallistaminen on haasteellista, mutta tärkeää, koska seuraavat viat eri potentiaaliin aiheuttavat jo vikavirtoja.


Yksinkertaisin tapa paikallistaa eristysvika on kytkeä verkon osia irti ja seurata eristystason valvontareleestä milloin eristystaso palautuu normaaliksi. Verkon osien pois päältä kytkeminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista esim. teollisuudessa ja laivoissa. Ratkaisuksi Bender on kehittänyt erillisiä vianetsintälaitteita, joilla voidaan paikallistaa eristysvikoja sähköt päällä.


Vianetsintälaitteiden toimintaperiaate on, että verkkoon liitetään etsintäsignaalin lähetin, jonka signaali kulkee verkossa vikapaikkaan ja tulee PE-johtoa pitkin takaisin. Erillisillä vastaanottimilla seurataan etsintäsignaalin reittiä, joka johtaa vikapaikkaan.


iso685EDS.png


Etsintälaitteita on kiinteästi asennettavia täysautomaattisia laitteistoja, jossa esim. iso685-D-P toimii eristystason valvontareleenä ja etsintäsignaalin lähettimenä sekä EDS44... signaalin vastaanottimena. Kannettava etsintälaitteisto EDS3090PG sisältää irrallisen etsintäsignaalin lähettimen, joka yhdistetään keskukseen kun eristystason valvontarele on hälyttänyt ja käsipihtiin yhdistetyllä vastaanottimella käydään eri lähtöjä järjestelmällisesti läpi. Bender on uudistanut EDS3090 etsintälaitetta.


Benderin eristystason valvontareleet mittaavat pelkästään eristysresistanssia. Sen ansiosta kapasitiivisten vikavirtojen osuus poistetaan mittauksesta ja eristysvian etsinnästä ja vian paikannuksen herkkyys on paljon parempi kuin maadoitetussa verkossa.


Bender on yli 65 vuoden kokemuksella johtava sähköturvallisuustuotteiden valmistaja koko maailmassa.


Benderin esittelyvideot (youtube)


Yleisesite (7 MB)


Bender GmbH & Co. KG 


Londorfer Str. 65, 35305 Grünberg
Deutschland


 www.bender-de.com


Tuotekuvat/photos: Bender


Design By